Reference - Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

VÝZNMANÉ ZAKÁZKY / 2010 - 2016

 • Obnova vodovodu - Jeseník, Lipovská (od železničního přejezdu k VDJ) (2015/2016)

 • Bruntál - Skrbovická, zasíťování pozemku (2015)

 • Posílení vodního zdroje Branná - Kronfelzov (2015)

 • Kanalizace Mohelnice, Okružní (2015)

 • Chodník Písečná - Okály (2015)

 • Obnova vodovodu a kanalizace Jeseník, ul. Mánesova (2015)

 • Oprava komunikace Jeseník, ul. Mánesova (obrubník, vjezdy a povrch) (2015)

 • Obnova vodovodu Bruntál řad P, přípojky na Rýmařovské 3ks a obnova AC potrubí na Krnovské (2015)

 • Obnova vodovodu Andělská Hora, řady M, M1 (2015)

 • Přípojka dešťové kanalizace Jeseník, Kaufland - vyústní objekty VO01 a VO02 (2015)

 • Splašková kanalizace Písečná (2014/2015)

 • Horní Pomoraví II - sever (2014/2015)

 • Obnova skupinového vodovodu Bruntál - Malá Morávka (2014)

 • Oprava vodojemu Břidličná pravá akumulační komora (2014)

 • Splašková kanalizace a ČOV Luběnice (2014)

 • Horní Benešov - obnova vodovodního řadu "D" (2014)

 • Ústí nad Orlicí - vybudování kanalizace v areálu VZ4218 v Kerharticích (2014)

 • Vodovod Město Albrechtice ul. Hašlerova (2014)

 • Obnova vodovodu SV Bruntál - obnova úseku RŠ Malá Morávka - šachta 2-2S-U (2013)

 • Obnova jednotné kanalizace na ulici Kavalcova - Nová (2013)

 • Rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově (2013)

 • Zářezy jímání pitné vody Branná (2013)

 • Chromeč - kanalizace a ČOV (2012/2013)

 • Obnova vodovodu z VDJ Andělská Hora - S. Rudná (2012)

 • Úpravna vody Karlov - jímací zářezy s usazovací nádrží (2012)

 • Technické zhodnocení lesních cest LS Hanušovice (2012)

 • Obnova obslužných komunikací a odpadového hospodářství v areálu bývalé vojenské posádky Mikulovice (2012)

 • Stavební úpravy sportovního areálu, Jeseník (2011)

 • Oprava stávajícího stavu a udržovací práce odvodňovací strouhy v Bělé pod Pradědem (2011)

 • Rekonstrukce vodovodu Zátor, řad "A", "D", "J" (2011)

 • Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Lipovská v Jeseníku pod vodotečí Staříč (2011)

 • Oprava stávajícího stavu a udržovací práce odvodňovací strouhy v Bělé pod Pradědem (2011)

 • Sanace sesuvu - Česká Ves, za rodinným domem č.p. 516 (2011)

 • Splašková kanalizace Pod Nádražím II. Dolní Lipová (2011)

 • Výstavba Kanalizace - IV. Etapa, trasa A, B.2, B.2a, E-1, E-1-1 a čerpací stanice (2010/2011)

 • Vodovod a kanalizace na ulici Sokolská, Mikulovice (vč. plynovodu) (2010/2011)

 • Výstavba vodovodu v rámci akce Obnova území vojenského areálu Mikulovice (2010)

 • Obnova vodovodních přiváděcích řadů v Javorníku - Račím údolí (2010)

 • Obnova vodovodu po povodni 06/2009, Skorošice (2009/2010)

 • Výstavba vodovodu - vodovodního řadu "H“ - ulice Horova v Jeseníku (2009/2010)


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / 2011 - 2015

 • Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domů na ulici Skrbovické v Bruntále (12/2015)


 • Obnova kanalizace Jeseník, ul. Skupova - 535m (12/2015)


 • Rozšíření vodovodního řadu Bílý Potok - 1281m (11/2015)


 • Obnova vodovodu - Jeseník, Lipovská (od železničního přejezdu k VDJ) - 1290m (07/2015)


 • Kanalizační přípojka pro zasakování srážkových vod - Česká Ves, Jánského č.p. 318 (05/2015)


 • Vodovod - obnova přivaděcího řadu, Jeseník, ulice Horova-Skupova - 150m (03/2015)


 • ČOV Supíkovice č.p. 190 (01/2015)


 • Dvě studny na parc.č. 49 v k.ú. Horní Údolí (12/2014)


 • Revitalizace náměstí - Branná (12/2014)


 • Oprava jímání podzemní vody - Branná (10/2014)


 • Úprava technologie výroby pitné vody ve vodojemu Jánský vrch v Javorníku (09/2014)


 • Rozšíření vodovodního řadu, ul. Polská (u ČOV) Česká Ves - 575m (09/2014)


 • Vodovod Jeseník - oprava vodovodu v ulicích Alšova, Krameriova, Muzikantská stezka (08/2014)


 • Obnova vodovodu a kanalizace, zklidnění ulice Školní a Komenského, Jeseník - 756m (07/2014)


 • Rozšíření kanalizační sítě ve Zlatých Horách - Stoky E, E1, G, H (04/2014)


 • Splašková kanalizace v areálu Ondřejovické strojírny + řešení dešťové kanalizace z kotlárny III (03/2014)


 • Oprava vodojemu Břidličná - Pravá akumulační komora (03/2014)


 • Obnova skupinového vodovodu Bruntál - úsek mezi šachtami 2-2S-U A 2-3S-U - 796m (01/2014)


 • Odvedení dešťových vod z objektu Kaufland Jeseník (11/2013)


 • ÚV Karlov - propojení jímacích zářezů s usazovací nádrží (06/2013)


 • Mapa splaškové kanalizace obce Bernartice (02/2013)


 • Vytýčení a zaměření inženýrských sítí areálu Ondřejovických strojíren (11/2012)


 • Prodloužení vodovodu a kanalizace "za Peňákem ", k.ú. Adolfovice u Jeseníka, Bělá pod Pradědem - 806m (10/2012)


 • Nakládání s vodami na parc.č. 13 a 15/1 v k.ú. Seč u Jeseníka (08/2012)


 • Obnova vodovodu v lokalitě Lichtenberg - železniční přejezd Jeseník, Lipovská - 405m (05/2012)


 • Obnova odpadového hospodářství v areálu bývalé vojenské posádky v Mikulovicích - rekonstrukce ČOV (12/2011)


 • Studna parc.č. 2886/2 Domašov u Jeseníka, část Filipovice (12/2011)VIDEO / FOTO / DOKUMENTACE

.

(klikněte na fotku pro zvětšení)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky